Shaking up Tech on yliopistojen järjestämä vuotuinen tapahtuma ammatinvalinnan kynnyksellä oleville nuorille naisille. Yliopistot haluavat Shaking up Tech -tapahtumalla tarjota monipuolisen käsityksen tekniikasta alana ja uravalintana. Tavoitteena on myös osoittaa, että nuorilla naisilla on enemmän kuin riittävästi osaamista ja taitoja alan opiskeluun. Tapahtuman yhteistyökumppaneina on joukko yrityksiä, joilla on sama tavoite. Tekniikka on tulevaisuuden ala ja työmarkkinoilla kilpaillaan jo osaavista naisista.

Kysyttävää?

Shaking up Tech –tapahtuman tavoitteena on ravistella ennakkoluuloja ja tarjota käytännön esimerkkejä teknillisestä alasta ja sen mahdollisuuksista vaikuttaa maailmaan.

Vuoden 2018 yksipäiväinen tapahtuma toimi pilottina Aalto-yliopiston laajemmalle hankkeelle, jonka tavoitteena on rohkaista nuoria naisia hakemaan tekniikan alalle opiskelemaan. Tapahtuma on tarkoitus järjestää vuosittain. Pitkäjänteisen toiminnan kautta pyrimme tasapainottamaan sekä tekniikan alalle hakevien, että sieltä valmistuvien diplomi-insinöörien sukupuolijakaumaa.

Tekniikan ala on Suomessa poikkeuksellisen sukupuolittunut

Jako miesten ja naisten aloihin on Suomessa muihin EU-maihin verrattuna poikkeuksellisen jyrkkä. Vain joka viides yliopiston diplomi-insinööriopiskelijoista ja tekniikan korkeakoulujen professoreista on naisia.

Vastaavasti teknologiayrityksissä työskentelevistä on naisia noin viidennes, vuonna 2019 tarkka määrä oli 22 %[1]. Päättävissä asemissa naisten osuus on vielä pienempi: esimerkiksi pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista vain 7,5 % on naisia[2].

Pelkästään naisten rekrytoiminen opiskelijoiksi ei riitä, mutta monella tekniikan alalla epäsuhta niin akateemisella kuin yritystenkin huipulla pohjautuu aloittavien opiskelijoiden määrään.

Terveystekniikkaa, avaruustiedettä…

…kestävää kehitystä, mobiilisovellussuunnittelua, yritysmaailman johtotehtäviä! Aalto-yliopistossa, LUT-yliopistossa ja Tampereen yliopistossa tekniikan alalle voi hakea opiskelemaan 33 eri hakukohteeseen, minkä jälkeen valinnan mahdollisuudet vain kasvavat. Yliopistoista valmistuu opiskelijoita yli 100 eri erikoistumisvaihtoehdosta. Tekniikan alan osaajat luovat tulevaisuuden tuotteita ja palveluja.

Naisten osuuden lisääminen tässä joukossa on meidän kaikkien etu: erilaisista ihmisistä koostuvat ryhmät osaavat tarkastella ongelmia eri näkökulmista ja kehittää parempia ratkaisuja[3,4]. Osaavia naisia tarvitaan päättäviin asemiin – näihin tekniikan ala antaa parhaat mahdolliset valmiudet!

Suomalaiset tytöt maailman huipulla

Tiesitkö, että maailman laajuisesti suomalaiset tytöt ovat PISA-tutkimuksen mukaan toiseksi parhaita matematiikan ja luonnontieteiden osaajia[5]? Loistavat valmiudet tekniikan alalle on siis olemassa!

Saman tutkimuksen mukaan suomalaiset tytöt ovat kuitenkin vähiten kiinnostuneita tekniikasta ja luonnontieteistä uravalintana[5]. Microsoftin tekemän kyselytutkimuksen mukaan kiinnostuksen puute johtuu erityisesti käytännönläheisen kokemuksen puutteesta, epävarmuudesta tekniikan ja luonnontieteiden alan merkityksellisyydestä ja oletuksesta, että pojat ovat parempia näillä aloilla[6].

Tekniikan ala on Suomessa poikkeuksellisen sukupuolittunut

Jako miesten ja naisten aloihin on Suomessa muihin EU-maihin verrattuna poikkeuksellisen jyrkkä. Vain joka viides yliopiston diplomi-insinööriopiskelijoista ja tekniikan korkeakoulujen professoreista on naisia. Vastaavasti teknologiayrityksissä työskentelevistä on naisia noin viidennes, vuonna 2015 tarkka määrä oli 21,9%[1]. Päättävissä asemissa naisten osuus on vielä pienempi: esimerkiksi pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista vain 7,2% on naisia[2].

Pelkästään naisten rekrytoiminen opiskelijoiksi ei riitä, mutta monella tekniikan alalla epäsuhta niin akateemisella kuin yritystenkin huipulla pohjautuu aloittavien opiskelijoiden määrään.

Terveystekniikkaa, avaruustiedettä…

…kestävää kehitystä, mobiilisovellussuunnittelua, yritysmaailman johtotehtäviä! Aalto-yliopistossa, LUT-yliopistossa ja Tampereen yliopistossa tekniikan alalle voi hakea opiskelemaan 33 eri hakukohteeseen, minkä jälkeen valinnan mahdollisuudet vain kasvavat. Meiltä valmistuu opiskelijoita yli 100 eri erikoistumisvaihtoehdosta. Tekniikan alan osaajat luovat tulevaisuuden tuotteita ja palveluja.

Naisten osuuden lisääminen tässä joukossa on meidän kaikkien etu: erilaisista ihmisistä koostuvat ryhmät osaavat tarkastella ongelmia eri näkökulmista ja kehittää parempia ratkaisuja[3,4]. Osaavia naisia tarvitaan päättäviin asemiin – näihin tekniikan ala antaa parhaat mahdolliset valmiudet!

Suomalaiset tytöt maailman huipulla

Tiesitkö, että maailman laajuisesti suomalaiset tytöt ovat PISA-tutkimuksen mukaan toiseksi parhaita matematiikan ja luonnontieteiden osaajia[5]? Loistavat valmiudet tekniikan alalle on siis olemassa!

Saman tutkimuksen mukaan suomalaiset tytöt ovat kuitenkin vähiten kiinnostuneita tekniikasta ja luonnontieteistä uravalintana[5]. Microsoftin tekemän kyselytutkimuksen mukaan kiinnostuksen puute johtuu erityisesti käytännönläheisen kokemuksen puutteesta, epävarmuudesta tekniikan ja luonnontieteiden alan merkityksellisyydestä ja oletuksesta, että pojat ovat parempia näillä aloilla[6].

Tekniikan alan työllisyys kasvaa Euroopassa tällä hetkellä kolme kertaa nopeammin kuin työllisyys yleisesti. Euroopan komissio on arvioinut, että Euroopan unionin bruttokansantuote kasvaisi 9 miljardilla eurolla, jos digitaalisilla työmarkkinoilla olisi yhtä paljon naisia kuin miehiä.

[1] Teknologiateollisuus 24.8.2020
[2] Tilastokeskus 2018, www.stat.fi
[3] Nature 2014, 513, 305
[4] PNAS 2017, 114 (8), 1740
[5] PISA 2015
[6] Microsoft 2017, Why don’t European girls like science or technology?

[contact-form-7 404 "Not Found"]