Jokaisen Suomen lukion matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajille lähetetään vähintään kaksi kutsua 10.10.2019 Shaking up Tech tapahtumaan annettavaksi edelleen valitsemilleen opiskelijoille. Tämän vuoden kutsuja voi odottaa elokuussa 2019. Toivomme, että lukionne sisällä nämä kutsut jaettaisiin alla esitettävin perustein stipendien tapaan. Kutsuja toimitetaan kaksi jokaisen lukioon, oppilasmäärältään suurempiin kouluihin kolme tai neljä.

Kysyttävää?

Kutsut toivotaan annettavan naisopiskelijoille, jotka lukevat pitkää matematiikkaa ja luonnontiedeaineita menestyksekkäästi

Toinen kutsuista on tarkoitettu annettavaksi kiitettävään opintomenestykseen perustuen

Toinen kutsuista on tarkoitettu annettavaksi opiskelijalle, joka kaipaa rohkaisua uskaltaakseen hakeutua teknillis-luonnontieteelliselle alalle tulevaisuudessa

Voitte myös halutessanne keskustella opiskelijoittenne kanssa valinnasta, jotta kutsut päätyvät niistä aidosti kiinnostuneille henkilöille

Arvostamme suuresti sitä, että mahdollistatte kutsuttujen opiskelijoiden osallistumisen tapahtumaan myöntämällä vanhempien anomuksesta opiskelijalle tarvittavan luvan poissaoloon. Tapahtuma on Espoossa, Lappeenrannassa tai Tampereella osallistujan valinnan mukaan ja vaatii osallistujilta yhden päivän poissaolon oppitunneilta, kauempaa saapuvilta mahdollisesti kahden. Takaamme, että päivän sisältö on opettava!