Jokaisen Suomen lukion matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajille lähetetään kaksi kutsua 10.10.2019 Shaking up Tech tapahtumaan annettavaksi edelleen valitsemilleen opiskelijoille. Tämän vuoden kutsuja voi odottaa elokuussa 2019. Toivomme, että lukionne sisällä nämä kutsut jaettaisiin alla esitettävin perustein stipendien tapaan.

Kysyttävää?

Molemmat kutsuista toivotaan annettavan toisen tai kolmannen vuosikurssin nuorille naisopiskelijoille, jotka lukevat pitkää matematiikkaa ja luonnontiedeaineita menestyksekkäästi

Toinen kutsuista on tarkoitettu annettavaksi loistavaan opintomenestykseen perustuen

Toinen kutsuista on tarkoitettu annettavaksi opiskelijalle, joka menestyy opinnoissaan ja kaipaa rohkaisua uskaltaakseen hakeutua teknillis-luonnontieteelliselle alalle tulevaisuudessa

Voitte myös halutessanne keskustella opiskelijoittenne kanssa valinnasta, jotta kutsut päätyvät niistä aidosti kiinnostuneille henkilöille

Arvostamme suuresti sitä, että mahdollistatte kutsuttujen opiskelijoiden osallistumisen tapahtumaan myöntämällä vanhempien anomuksesta opiskelijalle tarvittavan luvan poissaoloon. Tapahtuma on Espoossa, Tampereella tai Lappeenrannassa osallistujan valinnan mukaan ja vaatii osallistujilta yhden päivän poissaolon oppitunneilta, kauempaa saapuvilta mahdollisesti kahden. Takaamme, että päivän sisältö on opettava!