Jokaisen Suomen lukion matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajille on lähettiin kaksi kutsua vuoden 2018 Shaking up Tech tapahtumaan annettavaksi edelleen valitsemilleen opiskelijoille. Vuoden 2019 tapahtuman kutsuja voi odottaa elokuussa 2019. Toivomme, että lukionne sisällä nämä kutsut jaettaisiin alla esitettävin perustein stipendien tapaan.

Kysyttävää?

Molemmat kutsuista toivotaan annettavan toisen tai kolmannen vuosikurssin nuorille naisopiskelijoille, jotka lukevat pitkää matematiikkaa ja luonnontiedeaineita menestyksekkäästi

Toinen kutsuista on tarkoitettu annettavaksi loistavaan opintomenestykseen perustuen

Toinen kutsuista on tarkoitettu annettavaksi opiskelijalle, joka menestyy opinnoissaan ja kaipaa rohkaisua uskaltaakseen hakeutua teknillis-luonnontieteelliselle alalle tulevaisuudessa

Voitte myös halutessanne keskustella opiskelijoittenne kanssa valinnasta, jotta kutsut päätyvät niistä aidosti kiinnostuneille henkilöille

Arvostamme suuresti sitä, että mahdollistatte kutsuttujen opiskelijoiden osallistumisen tapahtumaan myöntämällä vanhempien anomuksesta opiskelijalle tarvittavan luvan poissaoloon. Tapahtuma järjestetään Espoossa ja vaatii osallistujilta yhden päivän poissaolon oppitunneilta, kauempaa saapuvilta mahdollisesti kahden. Takaamme, että päivän sisältö on opettava!