Biomimeettinen silkki: molekyyleistä langaksi

Biomimeettinen silkki: molekyyleistä langaksi 150 150 Shaking up Tech

Julie-Anne Gandier and Sesilja Aranko

Työpaja silkkiproteiinien käsittelystä kuiduiksi
Tässä työpajassa osallistujat tuottavat omaa silkkimateriaaliaan, päästen näkemään, kuinka biokemia ja materiaalitieteet kohtaavat. Hämähäkit kutovat verkkoja, jotka ovat ominaisuuksiltaan kilpailukykyisiä tai jopa parempia kuin parhaat ihmisen valmistamat materiaalit. Hämähäkin silkki on paitsi poikkeuksellisen lujaa ja sitkeää, myös kevyttä, venyvää ja biohajoavaa. Silkkiä ei kuitenkaan voida hyödyntää, sillä sen kerääminen hämähäkeiltä kaupallisiin tarkoituksiin on käytännössä mahdotonta. Yksi ratkaisu ongelmaan, on bakteerien valjastaminen silkkiproteiinien tuottoon. Bakteerien tuottama silkkiproteiini voidaan prosessoida kuiduiksi ja materiaaleiksi, joita voidaan hyödyntää hyvin erilaisissa sovelluksissa biolääketieteessä tarvittavista solukasvatusalustoista luodinkestäviin liiveihin. Tule mukaan tutkimaan, kuinka voimme oppia luonnon elegantista, molekyylitasolta lähtevästä, suunnittelusta!

A hands on workshop assembling silk proteins
In this workshop participants will produce their very own silk material exploring the intersection of biochemistry and materials science. Spiders spin webs of silk whose combined properties are unique rivaling if not surpassing our current high performance materials. While they are light and elastic, spider’s webs are incredibly tough and resilient to their environment. A challenge in harnessing this material, however, is that it is not feasible to harvest a spider’s silk in large quantities. To address this challenge, the biomolecular materials research group uses reprogrammed bacteria to produce silk protein molecules that are then assembled into fibres that could be used to construct a wide range of materials from scaffolds for growing cells in biomedicine to bullet-proof vests. Join us in exploring how we are learning Nature’s design rules from the molecule-up!

Työpaja on kaksikielinen / the workshop is bilingual.