Vesimittaukset

Vesimittaukset 150 150 Shaking up Tech

Juniversity

Työpajassa tutkitaan lähiympäristön vesistöjä mittaamalla veden laadusta kertovia mittaussuureita sekä tutustutaan talousveden puhdistusprosessiin.