Automaatio yhteiskunnassa

Automaatio yhteiskunnassa 150 150 Shaking up Tech

Veli-Pekka Pyrhönen

Työpajassa tutustutaan automaation merkitykseen nykypäivän yhteiskunnassa ja käsitellään automaatioteknisiä arkielämän sovelluksia. Työpajassa on 3–4 työpistettä, joissa kussakin on jokin automaatiotekniikan käytännön sovellus, kuten Segway-henkilökuljetinta muistuttava pienlaite. Alussa osallistujille jaetaan älysormukset, jotka mittaavat osallistujien innostuneisuutta työpajan aikana.